Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi

Kırmızı Işık ihlal tespit sistemi, sinyalize kavşaklarda kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı kazaların engellenmesi ve ihlali gerçekleştiren araçların tespit edilmesi amacı ile geliştirilmiş bir sistemdir.

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Özellikleri

  • İhlal tespit işlemi, kavşak kontrol cihazı tarafından veya ilgili sinyal vericiden kavşakta yakılan rengin kontrol edilmesi ve detektörlerden gelen bilginin değerlendirilmesi ile yapılır. Bütün bu parametreler birleştirilerek ihlalin tespiti için doğrulama yapılarak elde edilen görüntü kayıt birimine bildirilir, böylelikle hata yapma ihtimali ortadan kaldırılır.
  • İhlal tespit işlemi, arka yönden, aracın ihlali gerçekleştirdiğini delil teşkil edecek şekilde ardı ardına çekilen fotoğraflarla gerçekleştirilir.