Kurumsal Ağ Entegrasyonu

Kurum ve Kuruluşlarda, ağ altyapısı, tüm operasyonun performansını etkiler. Sadece bilgisayarlar değil, telefon, televizyon gibi konvansiyonel iletişim altyapımız da; CCTV ve kartlı geçiş gibi bina otomasyonu sistemleri de, ağları kullanmaktadır.  Bu da ağların iyi tasarımını ve analizini, kontrol ve bakımını gerektirmektedir. Projenize uygun markalarla TDS, tüm ağ altyapı projelerinizde yanınızda yer alacaktır.